Workshops

Kor-seminar: Koret øver inn et repertoar med sanger som skal fremføres på konserten på søndagen. En egen stemmeinstruktør vil jobbe med konsertens solister.

Band-seminar: Deltakerne vil sammen med dyktige instruktører bli instruert i samspill, samt utvikling på hvert sitt instrument. Deltakerne vil deles opp i flere band som får øve inn og fremføre en sang på hovedscenen på konserten

Danse-seminar: I løpet av helgen øver deltakerne inn en koreografi som fremføres på konserten.

Teknisk seminar: Deltakerne får delta på kurs innen lyd og lys, og får i løpet av helgen mye praktisk øving.

Drama seminar: Deltakerne får delta på kurs i hvordan lage korte dramasekvenser som kan brukes som en del av en forestilling/ show.